۱۳۸۷/۰۶/۰۳

96

همیشه در بازی یا ورزش، درجه‌ای از توانایی و مهارت هست که واقعا بدمان می‌آید حریفی نامتعارف به آن برسد. حریفی که بی برو برگرد از یکی از انواع حرامزاده‌هاست. حرامزاده‌ی بی‌نظم و آشفته، حرامزاده‌ی اجق وجق، یا حرامزاده‌ی متعارف صد در صد آمریکایی که البته طیف وسیعی را دربر می‌گیرد: از کسی که با موفقیت، ابزاری نازل یا حقیر را علیه ما به‌کار می‌گیرد و حرف خودش را پیش می‌برد، تا حریفی پیروز و جذاب که چهره‌ای بی‌خودی شاد و قشنگ دارد.

سیمور: پیش‌گفتار / سلینجر

هیچ نظری موجود نیست: