۱۳۸۷/۰۶/۰۲

95

توجنگ هيچكي برنده نيست، هركس دنبال كشته‌هاي خودشه!

زيباي مزاحم/ ژاک ریوت

هیچ نظری موجود نیست: