۱۳۸۷/۰۶/۰۲

94

آدم درختهایی را میبیند که بلداند، راستند، انبوه اند، شاخه هاش کشیده و بلند دارند و برگهای فراوان. درختهایی را میبیند که کم رشد اند، گره دار و کج و کله اند، ظاهرشان توی ذوق میزند! مگر جنگل برای این جور درختها زندگی را به خودش حرام میکند؟
پابرهنه ها/ زاهاریا استانکو

۱ نظر:

ناشناس گفت...

شماره های 365 و 94 یکی هستند. یکی را حذف کنید.