۱۳۸۷/۰۷/۱۱

134

بعضی از مردم پول دار به دنیا می آیند.
بعضی ها هم بعدا پول دار می شوند.
بقیه هم به اندازه ی آن ها شانس نمی آورند.

تارک دنیا مورد نیاز است / میک جکسون

هیچ نظری موجود نیست: