۱۳۸۷/۰۷/۱۳

136

از نظر من تو یه تخته کم نداری . یعنی هیچ کدوم از ما یه تخته کم نداریم و اگر قرار باشه کسی یا چیزی توی این دنیا یه تختش کم باشه به نظر من خود این دنیای عوضی ِ دنیای عوضی با قانون های عوضی ترش. وقتی دنیا یه تختش کم باشه ، اون وقت هر اتفاقی ممکنه بیفته.


حکایت عشقی بی قاف بی شین بی نقطه / مصطفی مستور

هیچ نظری موجود نیست: