۱۳۸۷/۰۷/۱۵

140

در زندان تنها برای سه چیز هزینه میکنند : ديوارهاي بيشتر، ميله هاي بيشتر و نگهبان هاي بيشتر..!

رهایی از شاوشنک / فرانک دارابونت

هیچ نظری موجود نیست: