۱۳۸۷/۰۷/۲۴

146

می دونی مکزیکی ها درباره اقیانوس آرام چی می گن؟ اونا می گن که اقیانوس آرام خاطره نداره.این همون جائیه که من می خوام بقیه عمرم رو اونجا زندگی کنم.یک جای گرم، بی هیچ خاطره ای.


رهایی از شائوشنک / فرانک دارابونت

هیچ نظری موجود نیست: