۱۳۸۷/۰۷/۲۵

148

رقص:
آنها حق دارند که باهم برقصن چون که کشورشان شاد شود. میتواند که برقصن و آزاد باشد.
میلاد، 9ساله، دوم دبستان
ترس غار / گردآوری ع.ص خیاط

هیچ نظری موجود نیست: