۱۳۸۷/۰۷/۲۶

149

بعد می‌خواهید بفهمید راز کار چیه. ولی نخواهید فهمید. چون درست نگاه نمی‌کنید. البته در اصل نمی‌خواهید بفهمید. دوست دارید گولتون بزنند.

پرستیژ / کریستوفر نولان

هیچ نظری موجود نیست: