۱۳۸۷/۰۷/۲۶

150

ذهن شاگرد خنگ فاجعه است.
عشق در مراجعه است / محسن نامجو

۱ نظر:

زهرا گفت...

عشق اول فقط یه خاطره ا عشق بعدی همان فاجعه است!!!!!!!!