۱۳۸۷/۰۷/۲۸

152

چیزی که همیشه برایم عجیب بوده این است که اصولا اشک در برنامه ی خلقت پیش بینی شده. یعنی آدم بناست گریه کند. باید پیش بینی شده باشد. واقعا که هیچ سازنده ی محترمی همچه کاری نمیکند.

زندگی در پیش رو/ رومن گاری

هیچ نظری موجود نیست: