۱۳۸۷/۰۷/۲۹

153

درختان را می شود با کمی مراقبت دوباره احیا کرد،ولی مردگان را نه،محیط زیست بسیار مهم است ولی باید به چیزی مهم تر نیز بیندیشیم.من در خانه ام باغچه ای دارم که حسابی به درختان آن می رسم،اما بیشتر از همه نگران افرادی هستم که در خانه ام زندگی می کنند.
ژوزه ساراماگو

هیچ نظری موجود نیست: