۱۳۸۷/۰۸/۰۱

154

همه چیز پول است و انسان پيش از آنکه به سياست ، علم ، هنر ، دين و... بپردازد؛ بايد بخورد

کارل مارکس

هیچ نظری موجود نیست: