۱۳۸۷/۰۸/۰۵

158

روزی که رهبر، نوجوان تانک‌خورده بود
روزی که آستین کوتاه، لگد میان گرده بود
روزی که ریش
روزی که زیر بغل پاره
روزی که یخه از فرط ایمان چرک بود..

محسن نامجو

۱ نظر:

زهرا گفت...

در پشت موی ریخته بر چشم برادرش یا موهای متصل از گردن پدر بزرگ.درلای چرخ...........