۱۳۸۷/۰۸/۰۸

159‏

‏زندگی مانند شبی است سرد، که آدمی آتشی برای افروختن نداشته باشد.
سینوهه/میکا والتاری/ترجمه ذبیح‌ا...‌منصوری

هیچ نظری موجود نیست: