۱۳۸۷/۰۸/۱۲

160

اگر کار من به هر صورت حاصلی در بر داشته باشد قطعاً نتیجه ی لحظاتی بوده که من مدهوش بوده ام و نمی دانستم چه کار می کنم...مسئله ی حقیقی ظهور قدرتی است که بر اساس آن بتوانم تمهیدی برای دریافت واقعیت در پویاترین نقطه اش به کار بندم.

فرانسیس بیکن

هیچ نظری موجود نیست: