۱۳۸۷/۰۸/۲۵

166

- آقا ما فکر کردیم می‌خَین ما را تشویق کنیند!
- بِچا! چاردم تشویق دارِد؟!!


قصه‌های مجید / کیومرث پوراحمد

هیچ نظری موجود نیست: