۱۳۸۷/۰۸/۲۷

167

دلتنگی گوسفندی است.مبهوت. نوعی خلاء مشوش که در سطح اش بحثهایی درباره هوا، درباره فصول و درباره تمام چیزهایی که میشود به درازا صبحت کرد بی آنکه به عمق رفت، پرپر میزند. بی رنجاندن و بی آنکه رنجیده شد. یک وزوز طولانی و آرام پشه.
فضیلت های ناچیز/ ناتالیا گینزبورگ

هیچ نظری موجود نیست: