۱۳۸۷/۰۹/۰۳

171

«همه‌جا "شادمانی" قشر نازکی است که روی رنج و بیچارگی کشیده‌اند.»


بینوایان / ویکتورهوگو

هیچ نظری موجود نیست: