۱۳۸۷/۰۹/۰۲

170

وقتی شاد هستیم خود را بی تفاوت ترین، سردترین و جدا افتاده تر از واقعیتمان احساس میکنیم.
وقتی شاد هستیم سعی میکنیم شخصیت هایی بسیار متفاوت از خودمان خلق کنیم و با دیدنشان هاله سردی از موضوعات نا آشنا، از روح شاد و خشنود مان چشم برگیریم و بی ترحم بر موجوداتی دیگر چشم بدوزیم.
بی ترحم با قضاوتی خلاف عرف سنگدلانه، متکبرآمیز . در حالی که تخیل و توان ابداع با قدرت در ما عمل میکند، به آسانی موفق به ابداع شخصیت هایی میشویم. شخصیتهای اساسا متفاوت از ما. موفق به ساختن داستهایی میشویم که با استحکام ساخته اما انگار در فضایی روشن و سرد خشک شده باشند.
بنابراین چیزی که کم داریم، وقتی که از آن شادمانی ویژه بدون اشک و بدون دلهره و بدون ترس برخورداریم. آن چیزی را که کم داریم رابطه ای صمیمی و گرم با شخصیت های ماست. چیزی که کم داریم همدلی ست.

فضیلت های ناچیز/ ناتالی گینزبورگ

هیچ نظری موجود نیست: