۱۳۸۷/۰۹/۱۴

180

"وظیفه ی یک پیش خدمت این است که خدمت کند ؛وظیه ی او این نیست که در امور مهم کشوری مداخله کند...از میان ما آن عده ای که می خواهند اثری هز خودشان به جا بگذارند باید توجه کنند که بهترین راه این کار آن است که دست به کار هایی بزنیم که در حیطه ی عمل ما قرار می گیرد.این مطلب ممکن است زیادی بدیهی به نظر برسد ولی انسان فورا پیش خدمت هایی را به یاد می آورد که دست کم تا مدتی جور دیگری فکر می کردند"


باقی‌مانده‌ی روز / کازئو ایشی‌گورو / ترجمه ی نجف دریا بندری / نشر کاروان

هیچ نظری موجود نیست: