۱۳۸۷/۰۹/۱۴

181

افراد شجاع و باشخصیت همیشه از نظر دیگران گمراه‌کننده و فاسد هستند.

هرمان هسه

هیچ نظری موجود نیست: