۱۳۸۷/۰۹/۱۶

184

- انيشتن اعتقاد داشت خدا با جهان تاس بازی نمي كنه
+ درسته! خدا باهاش قايم موشك بازی می كنه

زنان و شوهران / وودی آلن

هیچ نظری موجود نیست: