۱۳۸۸/۰۳/۰۳

292

در هیچ زبانی از زبان‌های دنیا واژه‌ای پیدا نمی‌شود که بتوان با آن خوکچه هندی‌هایی که از دلیل مرگ خود بی‌خبرند را تسلی داد.

نقل از نامه‌ی یکی از بازماندگان فاجعه‌ی هیروشیما

هیچ نظری موجود نیست: