۱۳۸۸/۰۳/۱۹

301

آدم ها بعد از مرگشان به آنجا می رفتند. وقتی روح آدم از بدنش جدا می شود، جسمش را خاک می کنند و روحش به آنجا می رود. هفته های گذشته ویلی مدام از این موضوع حرف می زد و حالا سگه دیگر شک نداشت که سرای باقی وجود داشت. اسمش تیمبوکتو بود و مستر بونز از همه ای این حرفها اینطور دستگیرش شد که در صحرایی، جایی خیلی دورتر از نیویورک یا بالتیمور یا لهستان یا هر شهری است که در سفرهایشان دیده اند.

تیمبوکتو/ پل استر/ شهرزاد لولاچی

هیچ نظری موجود نیست: