۱۳۸۸/۰۴/۱۷

309


ما سمیعیم و بصیریم و هشیم/ با شما نامحرمان ما خامشیم
خامشیم و نعره تکرارمان/ می رود تا پایتخت یارمان

مثنوی معنوی / مولانا

هیچ نظری موجود نیست: