۱۳۸۸/۰۴/۲۱

314

در بوف کور دنیای وجود مشکوک است. تکرار بیهوده‌ی اشیا و اشخاص و وقایع است. کارها تکرار می‌شوند. مجاز و واقع به هم می‌آمیزد. اما آنچه اصالت دارد رویاهاست. کابوس‌های مکرر است. هذیان‌های بیمارانه است. خوابی است که میان خواب و بیداری می‌توان دید. خوابی که سرحد زندگی و مرگ است.
هفت مقاله / جلال آل‌احمد

هیچ نظری موجود نیست: