۱۳۸۸/۰۴/۲۷

318

- شما زندگی ابدی در آن دنیا را باور دارید؟
-خیر، ولی زندگی ابدی در این دنیا را باور دارم.

جن‌زدگان/داستایوسکی/علی‌اصغر خبره‌‍زاده

هیچ نظری موجود نیست: