۱۳۸۸/۰۴/۳۱

319

اسقف : ای مردم ورمز، آنهایی که به گفته ی این کافر گوش کنند عاقبت کارشان جهنم است. من به سهمی که از بهشت دارم قسم می خورم.
ناستی: سهم بهشت را مدت هاست که خدا به سگ ها داده است.
اسقف: و البته سهم تو را گرم نگه داشته است تا بروی و بگیری! و الآن هم خوشحال است که تو به نماینده اش توهین می کنی.
ناستی: کی تو را نماینده ی خدا کرده است؟
اسقف: کلیسای مقدس.

شیطان و خدا/ ژان پل سارتر/ ترجمه ابولحسن نجفی

هیچ نظری موجود نیست: