۱۳۸۸/۰۵/۰۲

320

چه بد شد که حلقه هیچ وقت سر جای اولش بر نگشت، شیطون همیشه پوزشو تو هر چیز خوبی فرو می‌کنه.

سال‌های سگی/ ماریو بارگاس یوسا/ برگردان: احمد گلشیری/ انتشارات نگاه

هیچ نظری موجود نیست: