۱۳۸۸/۰۵/۱۹

338

به صدای بلند اعلام می کرد: «ازدواج یک جور دزدی است. به هیچ وجه عادلانه تر از انواع دیگر مالکیت خصوصی نیست.» یا با آن ریش و سبیل شبیه ناپلئون سوم آنجا می نشست و به نقطه ای نامعلوم خیره می شد و در آرزوی چیزی می سوخت که بعدا همیشه به یک بطری مشروب مبدل می شد.

لیدی ال/ رومن گاری/ ترجمه مهدی غبرائی

هیچ نظری موجود نیست: