۱۳۸۸/۰۵/۱۹

339

همان شوخی هات و شوخ و شنگی هات اصلا خود زنده گی است. برای همین چیزهات هم هست که عاشق ات هستم. می دانی من آنقدر خودخواهم ام که به این ساده گی ها عاشق کسی نمی شوم. فریبا هم برای همین ازم جدا شد. توقع داشت وقتی تلفن می زند، ازپای بساط بلند شوم و خودم را فوری برسانم به اش. خودکشی که کرد، این که حالا شوهرش است، توی بیمارستان کشیک شب بود.

سمتِ تاریکِ کلمات/ حسین سناپور/ نشر چشمه

هیچ نظری موجود نیست: