۱۳۸۸/۰۵/۲۸

347

جهنم یک روزه نمی پزاند...
روغن میخواهد و بلدی!

دسته دلقک ها/ لویی فردینان سلین

هیچ نظری موجود نیست: