۱۳۸۸/۰۶/۰۶

364

من جنون دارم. صبح ساعت چهار با تو دور پارک فرح می‌‌دوم و منتظر می‌شوم تا بیایند و من و تو را ببرند در سال ٣٣ اعدام کنند. گاهی هم به جلو می‌دوم، می‌بینم آن‌هایی که در سال ٣٣ ما را اعدام کردند در سال ٥٨ اعدام می‌شوند.

آزاده خانم و نویسنده‌اش/ رضا براهنی/ انتشارات کاروان

هیچ نظری موجود نیست: