۱۳۸۸/۰۶/۰۸

365

آدم درختهايي را مي‌بيند كه بلنداند، راستند، انبوه‌اند، شاخه‌هاي كشيده و بلند دارند و برگهاي فراوان! ‌درختهايي را مي‌بيند كه كم رشداند، ‌گره‌دار و كج و كوله‌اند، ‌ظاهرشان توي ذوق مي‌زند! مگر جنگل براي خاطر اين جور درختها زندگي را به خودش حرام مي‌كند؟

پابرهنه‌ها/ زاهاريا استانكو

۱ نظر:

ناشناس گفت...

شماره های 365 و 94 یکی هستند. یکی را حذف کنید.