۱۳۸۸/۰۶/۰۹

366

اينترنت نمي‌گذارد شما چيزي را فراموش كنيد. اين بدون محدوديت بودنِ اطلاعات همانقدر كه براي شما باعث آگاهي مي‌شود، آرامش شما را هم مي‌گيرد.


از مصاحبه با بهمن فرمان آرا - همشهري جوان شماره 226

هیچ نظری موجود نیست: