۱۳۸۸/۰۶/۱۶

376

آن قدر عجله داشتیم که من توی همان شلوارم خودم را سبک می‌کردم. اصلا من تا سربازی همیشه کــونم گــهی بود، بس که در همه‌ی جوانیم عجله داشتم.

مرگ قسطی/ لویی فردینان سلین/ مهدی سحابی

هیچ نظری موجود نیست: