۱۳۸۸/۰۶/۱۷

379

آدم زندگی رو فقط در دو جا می‏گذرونه: يا توی تخت خوابش يا توی کفش‏هاش

مسيو ابراهيم و گل های قرآن/ اريک امانوئل اشميت/ حسين منصوری

هیچ نظری موجود نیست: