۱۳۸۸/۰۶/۱۸

380

- همه می‌دانند که این جا آبجو پیدا نمی‌شود.
لبیتکف فریاد زد:
- تو هم باور می‌کنی؟ خدایا مرا به کره‌ی ماه بیندازی، در عرض پنج دقیقه، هم آبجو و هم زن پیدا می‌کنم. خودم آن ها را از زیر سنگ هم که باشد پیدا می‌کنم. قرمساق هستم اگه نکنم!

دشمنان/ آنتوان پاولوویچ چخوف/ سیمین دانشور

هیچ نظری موجود نیست: