۱۳۸۸/۰۶/۲۰

382

فکر نمی‌کنم هیچ بچه‌ی نُه ساله‌ای در تمام دنیا توانسته باشد پدرش را متقاعد کند که شیطان را دیده که با کت شلوار مشکی از جنگل بیرون آمده است.

اینجا همه‌ی آدمها اینجوری‌اند/ ...استیون کینگ/ مژده دقیقی

هیچ نظری موجود نیست: