۱۳۸۸/۰۶/۲۱

383

هرگز نباید فرصت نقل قول کردن از دیگران را از دست داد، زمانی که مطلب را بهتر از خودمان بیان کرده اند.

پروست چگونه میتواند زندگی شما را دگرگون کند/ آلن دوباتن

هیچ نظری موجود نیست: