۱۳۸۸/۰۶/۲۱

384

عشق تو را من اختراع کردم .

تا در زیر باران بدون چتر نباشم.

پیام های دروغین از عشق تو برای خودم فرستادم!

عشق تو را اختراع کردم ،

چونان کسی که در تاریکی،تنها ،می خواند

تا نترسد.

ابدیت ،لحظه ی عشق / غاده السمان / ترجمه ی دکتر عبدالحسین فرزاد

هیچ نظری موجود نیست: