۱۳۸۸/۰۶/۲۳

388

فقط یک بار، پیش از به دنیا آمدنش، گفته بود: «سالم؟ من فقط می‌خواهم این بچه پولدار باشد!»


اینجا همه‌ی آدم‌ها اینجوری‌اند/ ...لوری مور/ مژده دقیقی

هیچ نظری موجود نیست: