۱۳۸۸/۰۶/۲۴

389

میلر، فکر می‌کنی دارم دیوانه می‌شوم؟ دارد دیوانه می‌شود؟ خدای من، مکس، فقط می‌توانم بهت بگویم که تمام دنیا دارد دیوانه می‌شود. تو دیوانه‌ای، من دیوانه‌ام، همه دیوانه‌اند. تمام دنیا از چرک و غم ورم کرده. ساعتت را کوک کرده‌ای؟ بله، می‌دانم که هنوز ساعتت را داری _دیدمش که از جیب جلیقه‌ات بیرون زده بود.اوضاع هر چقدر هم بد بشود، باز هم می‌خواهی بدانی ساعت چند است. مکس، من بهت می‌گویم ساعت چند است_ دقیق و تا ثانیه‌ی آخر. ساعت درست پنج دقیقه به پایان است. دقیقاً در نیمه‌شب پایان از راه می‌رسد.

مکس/ هنری میلر/ امید نیک‌فرجام

هیچ نظری موجود نیست: