۱۳۸۸/۰۶/۳۱

396

لابد شما هم به من حق می‌دین که دیدن زندگی خصوصی کسایی که در راس قدرتن از راه سوراخ کلید همیشه جذابه حتی اگه اون فردی که در راس قدرته یه پشه باشه.

هرج و مرج محض/ ...فرناندو سورنتینو/ حسین یعقوبی

هیچ نظری موجود نیست: