۱۳۸۸/۰۶/۳۱

397

شجاع باش و مردی را که ترک می‌کنی دیگر عزیزم صدا نکن. این بیشتر احساس ریا و دوری در آدم زنده می‌کند تا احساس پیوندی ریشه‌دار.

شب یک شب دو/ بهمن فرسی

هیچ نظری موجود نیست: