۱۳۸۸/۰۸/۱۴

417

هر کس بخاطر ظلمی که بهت کرده، مستحق مجازاته. اگه ببخشیش، اونو از حقش محروم کردی.

داگویل / لارس فون‌تریه

هیچ نظری موجود نیست: