۱۳۸۸/۱۰/۱۲

434


این دشمنان نیستند که انسان را به تنهایی و انزوا محکوم می کنند بلکه دوستانند.

شوخی/ میلان کوندرا/فروغ پوریاوری

هیچ نظری موجود نیست: