۱۳۸۸/۱۱/۱۳

440

هر کس
نگاه می‌کارد
اشک درو می‌کند

تو و جاده همدستید / کیوان مهرگان

هیچ نظری موجود نیست: