۱۳۸۸/۱۱/۰۹

439

خودکشی هُنری است که ناشیگری و تفنن را بر‌نمی‌تابد و بدبختانه، به حکم ماهیتش، درخور تجربه کردن و مجرب شدن نیست.

بیست و یک داستان از نویسندگان فرانسوی/ آندره موروا/ برگردان: ابوالحسن نجفی

هیچ نظری موجود نیست: